Xe nâng điện

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng 2000 - 2500 kg, động cơ điện.
LINDE E20B-01, E25B-01 2000 - 2500 kg Điện Mới 100% E20BE25BS1293
Tải trọng 1500 - 3500 kg, động cơ điện.
LINDE E15B - E35B 1500 - 3500 kg Điện Mới 100% E15BE35BS1284
Tải trọng nâng 3000 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng 3000mm.
LINDE E30SL – E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Điện Mới 100% E30SLE35SLS1286
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah, chiều cao nâng 3000mm .
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Điện Mới 100% E20SLE25SLS1285
Tải trọng nâng 6000 - 8000kg, động cơ điện.
LINDE E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg Điện Mới 100% E60E80S1279

Xe nâng dầu

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ dầu, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE HT16Ds - HT20Ds (Series 1216) 1600 - 2000kg Diesel Mới 100% HT16DSHT20DSS1216
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
LINDE HT25D- HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% HT25DHT30DS1218
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel Mới 100% H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel Mới 100% H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu/gas.
LINDE H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG (gas) Mới 100% H25H35S1219

Xe nâng Reach Truck

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng 1000 - 2500 kg, động cơ điện.
LINDE R10 - R25 1000 - 2500 kg Điện Mới 100% R10R25S1120
Tải trọng nâng 1362kg, động cơ điện, chiều cao nâng 6096mm
LINDE R15SX 1362kg Điện Mới 100% R15SXS5195
Tải trọng nâng 1200 - 1500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3000mm
LINDE MR12AP - MR15AP 1200 - 1500kg Điện Mới 100% MR12APMR15APS1166
Tải trọng nâng 1400 - 1800kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE R14SP, R16SP, R18SP 1400 - 1800kg Điện Mới 100% R14SPR18SPS1123
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
LINDE R14, R16, R20 1400 - 2000kg Điện Mới 100% R14R20S115

Xe nâng tay

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 48V/ 20Ah
LINDE MT15 1500kg Điện Mới 100% MT15S113303
Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
LINDE T20SP 2000 kg Điện Mới 100% T20SPS1158
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 125mm
LINDE T16P - T20P 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16PT20PS1151
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 24V/85Ah
LINDE MT15 1500kg Điện Mới 100% MT15S1133
Tải trọng nâng 2000kg, động cơ điện.
LINDE T20APHP 2000kg Điện Mới 100% T20APHPS1157

Xe nâng tay cao

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng: 1400 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng 2924 - 5316mm
LINDE L14AP - L20AP (Series 1183) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% L14APL20APS1183
Tải trọng nâng: 1000 - 1400kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2924mm
LINDE L10-L14C (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10L14CS1169
Tải trọng nâng 1200 - 1500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3000mm
LINDE MR12AP - MR15AP 1200 - 1500kg Điện Mới 100% MR12APMR15APS1166
Tải trọng nâng 1000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2927 - 1513mm
LINDE MM10 - ML10 (Series 1167) 1000kg Điện Mới 100% MM10ML10S1167
Tải trọng nâng 1000-1400kg, động cơ điện.
LINDE L10P - L14P (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10PL14PS1169

Xe kéo điện

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng 3000; 5000 kg, động cơ điện.
LINDE P30C ; P50C 3000; 5000 kg Điện Mới 100% P30CP50CS1190
Tải trọng 5000 kg, động cơ điện.
LINDE P50A (Series 8910) 5000 kg Điện Mới 100% P50AS8910
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Điện Mới 100% MP13S8904

Xe nâng đã qua sử dụng

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao 5650 mm, năm sản xuất 2011.
LINDE A10 1000 kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL100546
Nâng cao 11735 mm, năm sản xuất 2014.
LINDE K 1500 kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL150737
Nâng cao 6000 mm, năm sản xuất 2014.
LINDE E50HL-01 5000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL500638
Nâng cao 5250 mm , động cơ diesel DEUTZ, năm sản xuất 2012.
LINDE H80D 8000kg Diesel Đã qua sử dụng 2012 HGL800639
Nâng cao tối đa 5.8m, bình điện 48V, năm sản xuất 2012.
Xe nâng LINDE R16S-12 (HGL160538) sold
LINDE R16S-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL160538

Phụ tùng xe nâng

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Biến trở lái dùng cho xe nâng Linde (Part#: HGL-L00106)
LINDE Mới 100% HGL-L00106
Cần ben đơn dùng cho xe nâng Linde (Part#: HGL-L40012)
LINDE Mới 100% HGL-L40012
Biến trở lái Encoder xe nâng Linde trong kho lạnh (Part#: HGL-L05137)
LINDE Mới 100% HGL-L05137
Board điều khiển xe nâng Linde (Part#: HGL-L05040)
LINDE Mới 100% HGL-L05040
Board điều khiển xe nâng Linde (Part#: HGL-L03012)
LINDE Mới 100% HGL-L03012
Tìm kiếm