Xe nâng điện

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 3000 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng 3000mm.
LINDE E30SL – E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Điện Mới 100% E30SLE35SLS1286
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah, chiều cao nâng 3000mm .
Xe nâng điện forklift LINDE E20SL - E25SL new
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Điện Mới 100% E20SLE25SLS1285
Tải trọng nâng 6000 - 8000kg, động cơ điện.
LINDE E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg Điện Mới 100% E60E80S1279
Tải trọng nâng 3500 - 5000kg, động cơ điện, chiều cao khung nâng tiêu chuẩn 3100mm.
LINDE E35 - E50 (Series 388) 3500 - 5000kg Điện Mới 100% E35E50S388
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3050mm.
LINDE E25 - E35 (Series 1276) 2500 - 3500kg Điện Mới 100% E25E35S1276

Xe nâng dầu

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ dầu, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE HT16Ds - HT20Ds (Series 1216) 1600 - 2000kg Diesel Mới 100% HT16DSHT20DSS1216
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
Xe nâng dầu Linde HT25D- HT30D new
LINDE HT25D- HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% HT25DHT30DS1218
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel Mới 100% H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel Mới 100% H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu/gas.
LINDE H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG (gas) Mới 100% H25H35S1219

Xe nâng Reach Truck

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1362kg, động cơ điện, chiều cao nâng 6096mm
LINDE R15SX (Series 5195) 1362kg Điện Mới 100% R15SXS5195
Tải trọng nâng 1200 - 1500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3000mm
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Điện Mới 100% MR12APMR15APS1166
Tải trọng nâng 1400 - 1800kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE R14SP, R16SP, R18SP (Series 1123) 1400 - 1800kg Điện Mới 100% R14SPR18SPS1123
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
ưu điểm xe nâng linde R14 new
LINDE R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% R14R20S115

Xe nâng tay

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 48V/ 20Ah
xe nâng tay điện Linde MT15 (Series 1133) new
LINDE MT15 (Series 1133) 1500kg Điện Mới 100% MT15S113303
Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet truck Linde T20SP (Series 1158) new
LINDE T20SP (Series 1158) 2000 kg Điện Mới 100% T20SPS1158
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 125mm
LINDE T16P - T20P (Series 1151-02) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16PT20PS1151
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 24V/85Ah
LINDE MT15 (Series 1133) 1500kg Điện Mới 100% MT15S1133
Tải trọng nâng 2000kg, động cơ điện.
Xe nâng tay điện Linde T20APHP (Series 1157) new
LINDE T20APHP (Series 1157) 2000kg Điện Mới 100% T20APHPS1157

Xe nâng tay cao

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng: 1400 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng 2924 - 5316mm
Xe nâng điện Linde Pallet Stacker L14AP - L20AP (Series 1183) new
LINDE L14AP - L20AP (Series 1183) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% L14APL20APS1183
Tải trọng nâng: 1000 - 1400kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2924mm
LINDE L10-L14C (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10L14CS1169
Tải trọng nâng 1200 - 1500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3000mm
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Điện Mới 100% MR12APMR15APS1166
Tải trọng nâng 1000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2927 - 1513mm
LINDE MM10 - ML10 (Series 1167) 1000kg Điện Mới 100% MM10ML10S1167
Tải trọng nâng 1000-1400kg, động cơ điện.
LINDE L10P - L14P (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10PL14PS1169

Xe kéo điện

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng 5000 kg, động cơ điện.
Xe kéo điện Linde P50A (Series 8910) new
LINDE P50A (Series 8910) 5000 kg Điện Mới 100% P50AS8910
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Điện Mới 100% MP13S8904

Xe nâng đã qua sử dụng

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao 6000 mm, năm sản xuất 2014.
Xe nâng điện LINDE E50HL-01 (HGL500638) rented
LINDE E50HL-01 5000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL500638
Nâng cao 5250 mm , động cơ diesel DEUTZ, năm sản xuất 2012.
LINDE H80D 8000kg Diesel Đã qua sử dụng 2012 HGL800639
Nâng cao tối đa 5.8m, bình điện 48V, năm sản xuất 2012.
Xe nâng LINDE R16S-12 (HGL160538) sold
LINDE R16S-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL160538
Nâng cao tối đa 11.5m, bình điện 48V, năm sản xuất 2011.
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160534) rented
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160534
Nâng cao tối đa 11.5m, bình điện 48V, năm sản xuất 2009.
Xe nâng LINDE R20S (HGL200533) rented
LINDE R20S 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL200533

Phụ tùng xe nâng

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bộ van truyền động thủy lực xe nâng Linde (Part#: 1133407200).
Bộ van truyền động thủy lực xe nâng Linde (Part#: 1133407200) new
LINDE Mới 100% 1133407200
Bộ lốp bơm hơi cho bánh xe kéo điện (Part#: 0009900709).
Bộ lốp bơm hơi cho bánh xe kéo điện (Part#: 0009900709) new
LINDE Mới 100% 0009900709
Thiết bị đếm giờ hoạt động xe nâng Linde (Part#: 7917292580)
Thiết bị đếm giờ hoạt động xe nâng (Part#: 7917292580) new
LINDE Mới 100% 7917292580
Quạt làm mát 80V - 24W (Part#: 7918911790).
Quạt làm mát 80V - 24W (Part# 7918911790) new
LINDE Mới 100% 7918911790
Phốt ty đứng khung nâng xe nâng Linde (Part#: 0009623711).
Phốt ty đứng khung nâng xe nâng Linde (Part#: 0009623711) new
LINDE Mới 100% 0009623711
Tìm kiếm