Nhãn hiệuModelTải trọng/Công suấtĐộng cơTình trạngNăm sản xuấtMã số
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H100 - H180 new
LINDEH100 - H180 (Series 1401)10000 - 18000kgDieselMới 100%H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift LINDE H100 - H160 new
LINDEH100 - H160 (Series 1411)10000 - 16000kgDieselMới 100%H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
xe nâng gas forklift Linde H25 - H35 new
LINDEH25 - H35 (Series 1219)2500 - 3500kgLPG (gas)Mới 100%H25H35S1219
Tải trọng nâng 5000 - 8000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H50 - H80 new
LINDEH50 - H80 (Series 396)5000 - 8000kgDieselMới 100%H50H80S396
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift linde H18 - H20 new
LINDEH25 - H35 (Series 393)2500 - 3500kgDieselMới 100%H25H35S393
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H25 - H30 new
LINDEH25 - H30 (Series 351)2500 - 3000kgDieselMới 100%H25H30S351
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H20 - H25 new
LINDEH20 - H25 (Series 392)2000 - 2500kgDieselMới 100%H20H25S392
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 new
LINDEH18 - H20 (Series 350)1800 - 2000kgDieselMới 100%H18H20S350
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 (Series 391) new
LINDEH18 - H20 (Series 391)1800 - 2000kgDieselMới 100%H18H20S391