Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h100-h180-series-1401-hgl (1) new
LINDE H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel Mới 100% H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h100-h160-series-1411-a new
LINDE H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel Mới 100% H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
xe-nang-gas-forklift-linde-h25-h35-series-1219 new
LINDE H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG (gas) Mới 100% H25H35S1219
Tải trọng nâng 5000 - 8000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h50-h80-series-396 new
LINDE H50 - H80 (Series 396) 5000 - 8000kg Diesel Mới 100% H50H80S396
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h25-h35-series-393 (2) new
LINDE H25 - H35 (Series 393) 2500 - 3500kg Diesel Mới 100% H25H35S393
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h25-h30-series-351-a new
LINDE H25 - H30 (Series 351) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% H25H30S351
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h20-h25-series-392 (2) new
LINDE H20 - H25 (Series 392) 2000 - 2500kg Diesel Mới 100% H20H25S392
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h18-h20-series-350 (2) new
LINDE H18 - H20 (Series 350) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S350
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
xe-nang-diesel-forklift-linde-h18-h20-series-391 (6) new
LINDE H18 - H20 (Series 391) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S391