BrandModelCapacity ConditionCode
Tải trọng nâng 2500kg.
Xe nâng tay LINDE M25 (Series 033-01) new
LindeM25 (Series 033-01)2500kgNew 100%M25S03301
Load capacity 3000 - 3500kg.
Xe nâng điện forklift LINDE E30SL – E35SL (Series 1286) new
LindeE30SL – E35SL (Series 1286)3000 - 3500kgNew 100%E30SLE35SLS1286
Load capacity 1300kg, Electric Motor
xe kéo điện Linde MP13 new
LindeMP13 (Series 8904)1300kgNew 100%MP13S8904
Load capacity 2000 - 2500kg, Electric Motor 48V-600Ah/700Ah
Xe nâng điện forklift LINDE E20SL - E25SL new
LindeE20SL - E25SL (Series 1285)2000 - 2500kgNew 100%E20SLE25SLS1285
Load capacity 1200kg, Electric Motor
Xe nâng điện pallet truck Linde MT12 new
LindeMT12 (Series 1131)1200kgNew 100%MT12S1131
Load capacity 6000 - 8000kg, Electric Motor
Xe nâng điện forklift LINDE E60 - E80 new
LindeE60 - E80 (Series 1279)6000 - 8000kgNew 100%E60E80S1279
Load capacity 3500 - 5000kg, Electric Motor
xe nâng điện forklift linde E35 E50 series 388 new
LindeE35 - E50 (Series 388)3500 - 5000kgNew 100%E35E50S388
Load capacity 2500 - 3500kg, Electric Motor
xe nâng điện forklift linde E25 E35 new
LindeE25 - E35 (Series 1276)2500 - 3500kgNew 100%E25E35S1276
Load capacity 2000 - 3500kg, Electric Motor
Xe nâng điện forklift LINDE E25 - E35 new
LindeE20 - E35 (Series 387)2000 - 3500kgNew 100%E20E35S387
Load capacity 1600 - 2000kg, Electric Motor
Xe nâng điện forklift LINDE E16 - E20 new
LindeE16 - E20 (Series 1275)1600 - 2000kgNew 100%E16E20S1275
Load capacity 1200 - 2000kg, Electric Motor
Xe nâng điện forklift LINDE E12 - E20L new
LindeE12 - E20L (Series 386)1200 - 2000kgNew 100%E12E20LS386
Load capacity 1000 - 1200kg, Electric Motor
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L10B - L12AS new
LindeL10B - L12AS (Series 1172)1000 - 1200kgNew 100%L10BL12ASS1172
Load capacity 1400 - 1600kg, Electric Motor
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L14 - L16AS new
LindeL14 - L16AS (Series 131)1400 - 1600kgNew 100%L14L16ASS131
Load capacity 1600 - 2000kg, Electric Motor
xe nâng điện pallet truck linde T16 T20 series 1152 new
LindeT16 - T20 (Series 1152)1600 - 2000kgNew 100%T16T20S1152
Load capacity 2000 - 2400kg, Electric Motor
xe nâng điện pallet truck linde T20 - T24SP new
LindeT20 - T24SP (Series 131)2000 - 2400kgNew 100%T20T24SPS131
Load capacity 10000 - 18000kg, Diesel Engine
xe nâng diesel forklift Linde H100 - H180 new
LindeH100 - H180 (Series 1401)10000 - 18000kgNew 100%H100H180S1401
Load capacity 10000 - 16000kg, Diesel Engine
Xe nâng diesel forklift LINDE H100 - H160 new
LindeH100 - H160 (Series 1411)10000 - 16000kgNew 100%H100H160S1411
Load capacity 2500 - 3500kg, Diesel or LPG Engine
xe nâng gas forklift Linde H25 - H35 new
LindeH25 - H35 (Series 1219)2500 - 3500kgNew 100%H25H35S1219
Load capacity 5000 - 8000kg, Diesel or LPG Engine
xe nâng diesel forklift Linde H50 - H80 new
LindeH50 - H80 (Series 396)5000 - 8000kgNew 100%H50H80S396
Load capacity 2500 - 3500kg, Diesel or LPG Engine
Xe nâng diesel forklift linde H18 - H20 new
LindeH25 - H35 (Series 393)2500 - 3500kgNew 100%H25H35S393
Load capacity 2500 - 3000kg, Diesel or LPG Engine
xe nâng diesel forklift Linde H25 - H30 new
LindeH25 - H30 (Series 351)2500 - 3000kgNew 100%H25H30S351
Load capacity 2000 - 2500kg, Diesel or LPG Engine
Xe nâng diesel forklift Linde H20 - H25 new
LindeH20 - H25 (Series 392)2000 - 2500kgNew 100%H20H25S392
Load capacity 1800 - 2000kg, Diesel or LPG Engine
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 new
LindeH18 - H20 (Series 350)1800 - 2000kgNew 100%H18H20S350
Load capacity 1800 - 2000kg, Diesel or LPG Engine
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 (Series 391) new
LindeH18 - H20 (Series 391)1800 - 2000kgNew 100%H18H20S391
Load capacity 1400, 1600, 2000kg, Lift height 5095 - 12239mm
ưu điểm xe nâng linde R14 new
LindeR14, R16, R20 (Series 115)1400 - 2000kgNew 100%R14R20S115