Nhãn hiệuModelTải trọng/Công suấtTình trạngMã số
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
xe kéo điện Linde MP13 new
LINDEMP13 (Series 8904)1300kgMới 100%MP13S8904
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah .
Xe nâng điện forklift LINDE E20SL - E25SL new
LINDEE20SL - E25SL (Series 1285)2000 - 2500kgMới 100%E20SLE25SLS1285
Tải trọng nâng 1200kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet truck Linde MT12 new
LINDEMT12 (Series 1131)1200kgMới 100%MT12S1131
Tải trọng nâng 6000 - 8000kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E60 - E80 new
LINDEE60 - E80 (Series 1279)6000 - 8000kgMới 100%E60E80S1279
Tải trọng nâng 3500 - 5000kg, động cơ điện.
xe nâng điện forklift linde E35 E50 series 388 new
LINDEE35 - E50 (Series 388)3500 - 5000kgMới 100%E35E50S388
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ điện.
xe nâng điện forklift linde E25 E35 new
LINDEE25 - E35 (Series 1276)2500 - 3500kgMới 100%E25E35S1276
Tải trọng nâng 2000 - 3500kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E25 - E35 new
LINDEE20 - E35 (Series 387)2000 - 3500kgMới 100%E20E35S387
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E16 - E20 new
LINDEE16 - E20 (Series 1275)1600 - 2000kgMới 100%E16E20S1275
Tải trọng nâng 1200 - 2000kg, động cơ điện.
Xe nâng điện forklift LINDE E12 - E20L new
LINDEE12 - E20L (Series 386)1200 - 2000kgMới 100%E12E20LS386
Tải trọng nâng 1000 - 1200kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L10B - L12AS new
LINDEL10B - L12AS (Series 1172)1000 - 1200kgMới 100%L10BL12ASS1172
Tải trọng nâng 1400 - 1600kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L14 - L16AS new
LINDEL14 - L16AS (Series 131)1400 - 1600kgMới 100%L14L16ASS131
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
xe nâng điện pallet truck linde T16 T20 series 1152 new
LINDET16 - T20 (Series 1152)1600 - 2000kgMới 100%T16T20S1152
Tải trọng nâng 2000 - 2400kg, động cơ điện.
xe nâng điện pallet truck linde T20 - T24SP new
LINDET20 - T24SP (Series 131)2000 - 2400kgMới 100%T20T24SPS131
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
ưu điểm xe nâng linde R14 new
LINDER14, R16, R20 (Series 115)1400 - 2000kgMới 100%R14R20S115