Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet truck Linde T20SP (Series 1158) new
LINDE T20SP (Series 1158) 2000 kg Điện Mới 100% T20SPS1158
Bộ dây điện cảm biến ghế xe nâng Linde (Part#: 400/0029733019).
Bộ dây điện cảm biến ghế xe nâng Linde (Part#: 400/0029733019) new
Mới 100% 400/0029733019
Van đóng ngắt nhiên liệu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028130135F).
Van đóng ngắt nhiên liệu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028130135F) new
Mới 100% 400/VW028130135F
Phốt (seal) chắn nhớt thủy lực dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085C).
Phốt (seal) chắn nhớt thủy lực dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085C) new
Mới 100% 400/VW038103085C
Phốt (seal) chắn nhớt máy xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085E).
Phốt (seal) chắn nhớt máy xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085E) new
Mới 100% 400/VW038103085E
Ốp nhựa tín hiệu còi xe nâng Linde (Part#: 400/0039731612).
Ốp nhựa tín hiệu còi xe nâng Linde (Part#: 400/0039731612) new
Mới 100% 400/0039731612
Ốp nhựa nút chuyển đổi xe nâng Linde (Part#: 400/0039732605).
Ốp nhựa nút chuyển đổi xe nâng Linde (Part#: 400/0039732605) new
Mới 100% 400/0039732605
Ổ đỡ trục khuỷu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW026198491).
Ổ đỡ trục khuỷu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW026198491) new
Mới 100% 400/VW026198491
Lọc gas dùng cho xe nâng gas Linde (Part#: 400/0009831650).
Lọc gas dùng cho xe nâng gas Linde (Part#: 400/0009831650) new
Mới 100% 400/0009831650
Khóa điện xe nâng Linde E16/E30 - Series 386/387 (Part#: 400/7915492624).
Khóa điện xe nâng Linde E16/E30 - Series 386/387 (Part#: 400/7915492624) new
Mới 100% 400/7915492624
Khóa điện xe nâng Linde T20 - Series 131 (Part#: 400/7915492618).
Khóa điện xe nâng Linde T20 series 131 (Part#: 400/7915492618) new
Mới 100% 400/7915492618
Két nước làm mát cho xe nâng Linde (Part#: 400/3921070503).
Két nước làm mát (Part#: 400/3921070503) new
Mới 100% 400/3921070503
Encoder dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/45755400900).
Encoder (Part#: 400/45755400900) new
Mới 100% 400/45755400900
Dinamo 12V-110A dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW03L903023G).
Dinamo 12V-110A (Part#: 400/VW03L903023G) new
Mới 100% 400/VW03L903023G
Dây xích dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038115230).
Dây xích (Part#: 400/VW038115230) new
Mới 100% 400/VW038115230
Còi de dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/0009731536).
Còi de (Part#: 400/0009731536) new
Mới 100% 400/0009731536
Bơm chân không dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038145101B).
Bơm chân không (Part#: 400/VW038145101B) new
Mới 100% 400/VW038145101B
Bộ puli và dây curoa cam dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/0009268501).
Bộ puli và dây curoa cam (Part#: 400/0009268501) new
Mới 100% 400/0009268501
Bộ phốt (seal) ty lái dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/3024509005).
Bộ phốt (seal) ty lái (Part#: 400/3024509005) new
Mới 100% 400/3024509005
Bộ phốt (seal) ty đứng cho xe nâng Linde (Part#: 400/1924405000)
Bộ phốt (seal) ty đứng cho xe nâng Linde (Part#400/1924405000) new
Mới 100% 400/1924405000
Bạc lót trục khủy cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028105701J).
Bạc lót trục khủy cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028105701J) new
Mới 100% 400/VW028105701J
Tải trọng nâng: 1200 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng 1924mm
LINDE L-MATIC (Series 113) 1200 - 2000 kg Điện Mới 100% LMATICS113
Tải trọng nâng: 1400 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng 2924 - 5316mm
Xe nâng điện Linde Pallet Stacker L14AP - L20AP (Series 1183) new
LINDE L14AP - L20AP (Series 1183) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% L14APL20APS1183
Tải trọng nâng 1362kg, động cơ điện, chiều cao nâng 6096mm
LINDE R15SX (Series 5195) 1362kg Điện Mới 100% R15SXS5195
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 125mm
LINDE T16P - T20P (Series 1151-02) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16PT20PS1151
Tải trọng nâng: 1000 - 1400kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2924mm
LINDE L10-L14C (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10L14CS1169
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ dầu, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE HT16Ds - HT20Ds (Series 1216) 1600 - 2000kg Diesel Mới 100% HT16DSHT20DSS1216
Tải trọng nâng 1200 - 1500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3000mm
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Điện Mới 100% MR12APMR15APS1166
Tải trọng nâng 1000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2927 - 1513mm
LINDE MM10 - ML10 (Series 1167) 1000kg Điện Mới 100% MM10ML10S1167
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 24V/85Ah
LINDE MT15 (Series 1133) 1500kg Điện Mới 100% MT15S1133
Tải trọng nâng 1400 - 1800kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE R14SP, R16SP, R18SP (Series 1123) 1400 - 1800kg Điện Mới 100% R14SPR18SPS1123
Tải trọng nâng 1500kg, động cơ điện.
LINDE K (Series 5231) 700 - 1500kg Điện Mới 100% KS5231
Tải trọng nâng 1000-1400kg, động cơ điện.
LINDE L10P - L14P (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10PL14PS1169
Tải trọng nâng 2000kg, động cơ điện.
Xe nâng tay điện Linde T20APHP (Series 1157) new
LINDE T20APHP (Series 1157) 2000kg Điện Mới 100% T20APHPS1157
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
Xe nâng dầu Linde HT25D- HT30D new
LINDE HT25D- HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% HT25DHT30DS1218
Tải trọng nâng 2500kg, xe nâng tay cơ.
LINDE M25 (Series 033-01) 2500kg N/A Mới 100% M25S03301
Tải trọng nâng 3000 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng 3000mm.
LINDE E30SL – E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Điện Mới 100% E30SLE35SLS1286
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Điện Mới 100% MP13S8904
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah, chiều cao nâng 3000mm .
Xe nâng điện forklift LINDE E20SL - E25SL new
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Điện Mới 100% E20SLE25SLS1285
Tải trọng nâng 1200kg, động cơ điện.
LINDE MT12 (Series 1131) 1200kg Điện Mới 100% MT12S1131
Tải trọng nâng 6000 - 8000kg, động cơ điện.
LINDE E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg Điện Mới 100% E60E80S1279
Tải trọng nâng 3500 - 5000kg, động cơ điện, chiều cao khung nâng tiêu chuẩn 3100mm.
LINDE E35 - E50 (Series 388) 3500 - 5000kg Điện Mới 100% E35E50S388
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3050mm.
LINDE E25 - E35 (Series 1276) 2500 - 3500kg Điện Mới 100% E25E35S1276
Tải trọng nâng 2000 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3130 - 3195mm.
LINDE E20 - E35 (Series 387) 2000 - 3500kg Điện Mới 100% E20E35S387
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm.
Xe nâng điện Linde E16 - E20 (Series 1275) new
LINDE E16 - E20 (Series 1275) 1600 - 2000 kg Điện Mới 100% E16E20S1275
Tải trọng nâng 1200 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2800mm.
LINDE E12 - E20L (Series 386) 1200 - 2000kg Điện Mới 100% E12E20LS386
Tải trọng nâng 1000 - 1200kg, động cơ điện.
LINDE L10B - L12AS (Series 1172) 1000 - 1200kg Điện Mới 100% L10BL12ASS1172
Tải trọng nâng 1400 - 1600kg, động cơ điện.
LINDE L14 - L16AS (Series 131) 1400 - 1600kg Điện Mới 100% L14L16ASS131
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
LINDE T16 - T20 (Series 1151) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16T20S1152
Tải trọng nâng 2000 - 2400kg, động cơ điện.
LINDE T20 - T24SP (Series 131) 2000 - 2400kg Điện Mới 100% T20T24SPS131
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel Mới 100% H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel Mới 100% H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu/gas.
LINDE H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG (gas) Mới 100% H25H35S1219
Tải trọng nâng 5000 - 8000kg, động cơ dầu.
LINDE H50 - H80 (Series 396) 5000 - 8000kg Diesel Mới 100% H50H80S396
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu, chiều cao nâng 3050mm.
LINDE H25 - H35 (Series 393) 2500 - 3500kg Diesel Mới 100% H25H35S393
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
LINDE H25 - H30 (Series 351) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% H25H30S351
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, động cơ dầu.
LINDE H20 - H25 (Series 392) 2000 - 2500kg Diesel Mới 100% H20H25S392
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
LINDE H18 - H20 (Series 350) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S350
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
LINDE H18 - H20 (Series 391) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S391
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
ưu điểm xe nâng linde R14 new
LINDE R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% R14R20S115