Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng 1000 - 2500 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện reach truck Linde R10 - R25 new
LINDE R10 - R25 1000 - 2500 kg Điện Mới 100% R10R25S1120
Tải trọng 2000 - 2500 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện Linde E20B-01, E25B-01 new
LINDE E20B-01, E25B-01 2000 - 2500 kg Điện Mới 100% E20BE25BS1293
Tải trọng 600 ; 1000 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện tự động Linde C-MATIC new
LINDE C-MATIC 600 - 1000 kg Điện Mới 100% CMATIC
Tải trọng 3000; 5000 kg, động cơ điện.
Xe kéo điện Linde P30C - P50C new
LINDE P30C ; P50C 3000; 5000 kg Điện Mới 100% P30CP50CS1190
Tải trọng 1500 - 3500 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện Linde E15B - E35B new
LINDE E15B - E35B 1500 - 3500 kg Điện Mới 100% E15BE35BS1284
Bộ van truyền động thủy lực xe nâng Linde (Part#: 1133407200).
LINDE Mới 100% 1133407200
Bộ lốp bơm hơi cho bánh xe kéo điện (Part#: 0009900709).
LINDE Mới 100% 0009900709
Thiết bị đếm giờ hoạt động xe nâng Linde (Part#: 7917292580)
LINDE Mới 100% 7917292580
Quạt làm mát 80V - 24W (Part#: 7918911790).
LINDE Mới 100% 7918911790
Phốt ty đứng khung nâng xe nâng Linde (Part#: 0009623711).
LINDE Mới 100% 0009623711
Ốp nhựa nút công tắc rùa xe nâng Linde (Part#: 3005471901).
LINDE Mới 100% 3005471901
Màn hình điều khiển xe nâng điện Linde (Part#: 0009400757).
LINDE Mới 100% 0009400757
Lọc gas dùng cho xe nâng Linde (Part#: 0009830623V).
LINDE Mới 100% 0009830623V
Lọc dầu xe nâng Linde (Part#: 0009831408).
LINDE Mới 100% 0009831408
Công tắc dừng khẩn cấp (Part#: 7915491634).
LINDE Mới 100% 7915491634
Công tắc ấn còi xe nâng Linde (Part#: 7915395606).
LINDE Mới 100% 7915395606
Tải trọng 5000 kg, động cơ điện.
LINDE P50A (Series 8910) 5000 kg Điện Mới 100% P50AS8910
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 48V/ 20Ah
LINDE MT15 (Series 1133) 1500kg Điện Mới 100% MT15S113303
Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
LINDE T20SP (Series 1158) 2000 kg Điện Mới 100% T20SPS1158
Bộ dây điện cảm biến ghế xe nâng Linde (Part#: 400/0029733019).
Mới 100% 400/0029733019
Van đóng ngắt nhiên liệu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028130135F).
Mới 100% 400/VW028130135F
Phốt (seal) chắn nhớt thủy lực dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085C).
Mới 100% 400/VW038103085C
Phốt (seal) chắn nhớt máy xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085E).
Mới 100% 400/VW038103085E
Ốp nhựa tín hiệu còi xe nâng Linde (Part#: 400/0039731612).
Mới 100% 400/0039731612
Ốp nhựa nút chuyển đổi xe nâng Linde (Part#: 400/0039732605).
Mới 100% 400/0039732605
Ổ đỡ trục khuỷu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW026198491).
Mới 100% 400/VW026198491
Lọc gas dùng cho xe nâng gas Linde (Part#: 400/0009831650).
Mới 100% 400/0009831650
Khóa điện xe nâng Linde E16/E30 - Series 386/387 (Part#: 400/7915492624).
Mới 100% 400/7915492624
Khóa điện xe nâng Linde T20 - Series 131 (Part#: 400/7915492618).
Mới 100% 400/7915492618
Két nước làm mát cho xe nâng Linde (Part#: 400/3921070503).
Mới 100% 400/3921070503
Encoder dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/45755400900).
Mới 100% 400/45755400900
Dinamo 12V-110A dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW03L903023G).
Mới 100% 400/VW03L903023G
Dây xích dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038115230).
Mới 100% 400/VW038115230
Còi de dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/0009731536).
Mới 100% 400/0009731536
Bơm chân không dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038145101B).
Mới 100% 400/VW038145101B
Bộ puli và dây curoa cam dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/0009268501).
Mới 100% 400/0009268501
Bộ phốt (seal) ty lái dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/3024509005).
Mới 100% 400/3024509005
Bộ phốt (seal) ty đứng cho xe nâng Linde (Part#: 400/1924405000)
Mới 100% 400/1924405000
Bạc lót trục khủy cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028105701J).
Mới 100% 400/VW028105701J
Tải trọng nâng: 1200 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng 1924mm
LINDE L-MATIC (Series 113) 1200 - 2000 kg Điện Mới 100% LMATICS113
Tải trọng nâng: 1400 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng 2924 - 5316mm
LINDE L14AP - L20AP (Series 1183) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% L14APL20APS1183
Tải trọng nâng 1362kg, động cơ điện, chiều cao nâng 6096mm
LINDE R15SX (Series 5195) 1362kg Điện Mới 100% R15SXS5195
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 125mm
LINDE T16P - T20P (Series 1151-02) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16PT20PS1151
Tải trọng nâng: 1000 - 1400kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2924mm
LINDE L10-L14C (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10L14CS1169
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ dầu, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE HT16Ds - HT20Ds (Series 1216) 1600 - 2000kg Diesel Mới 100% HT16DSHT20DSS1216
Tải trọng nâng 1200 - 1500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3000mm
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Điện Mới 100% MR12APMR15APS1166
Tải trọng nâng 1000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2927 - 1513mm
LINDE MM10 - ML10 (Series 1167) 1000kg Điện Mới 100% MM10ML10S1167
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 24V/85Ah
LINDE MT15 (Series 1133) 1500kg Điện Mới 100% MT15S1133
Tải trọng nâng 1400 - 1800kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE R14SP, R16SP, R18SP (Series 1123) 1400 - 1800kg Điện Mới 100% R14SPR18SPS1123
Tải trọng nâng 1500kg, động cơ điện.
LINDE K (Series 5231) 700 - 1500kg Điện Mới 100% KS5231
Tải trọng nâng 1000-1400kg, động cơ điện.
LINDE L10P - L14P (Series 1169) 1000 - 1400kg Điện Mới 100% L10PL14PS1169
Tải trọng nâng 2000kg, động cơ điện.
LINDE T20APHP (Series 1157) 2000kg Điện Mới 100% T20APHPS1157
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
LINDE HT25D- HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% HT25DHT30DS1218
Tải trọng nâng 2500kg, xe nâng tay cơ.
LINDE M25 (Series 033-01) 2500kg N/A Mới 100% M25S03301
Tải trọng nâng 3000 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng 3000mm.
LINDE E30SL – E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Điện Mới 100% E30SLE35SLS1286
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Điện Mới 100% MP13S8904
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah, chiều cao nâng 3000mm .
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Điện Mới 100% E20SLE25SLS1285
Tải trọng nâng 1200kg, động cơ điện.
LINDE MT12 (Series 1131) 1200kg Điện Mới 100% MT12S1131
Tải trọng nâng 6000 - 8000kg, động cơ điện.
LINDE E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg Điện Mới 100% E60E80S1279
Tải trọng nâng 3500 - 5000kg, động cơ điện, chiều cao khung nâng tiêu chuẩn 3100mm.
LINDE E35 - E50 (Series 388) 3500 - 5000kg Điện Mới 100% E35E50S388
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3050mm.
LINDE E25 - E35 (Series 1276) 2500 - 3500kg Điện Mới 100% E25E35S1276
Tải trọng nâng 2000 - 3500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3130 - 3195mm.
LINDE E20 - E35 (Series 387) 2000 - 3500kg Điện Mới 100% E20E35S387
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm.
LINDE E16 - E20 (Series 1275) 1600 - 2000 kg Điện Mới 100% E16E20S1275
Tải trọng nâng 1200 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 2800mm.
LINDE E12 - E20L (Series 386) 1200 - 2000kg Điện Mới 100% E12E20LS386
Tải trọng nâng 1000 - 1200kg, động cơ điện.
LINDE L10B - L12AS (Series 1172) 1000 - 1200kg Điện Mới 100% L10BL12ASS1172
Tải trọng nâng 1400 - 1600kg, động cơ điện.
LINDE L14 - L16AS (Series 131) 1400 - 1600kg Điện Mới 100% L14L16ASS131
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
LINDE T16 - T20 (Series 1151) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16T20S1152
Tải trọng nâng 2000 - 2400kg, động cơ điện.
LINDE T20 - T24SP (Series 131) 2000 - 2400kg Điện Mới 100% T20T24SPS131
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel Mới 100% H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
LINDE H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel Mới 100% H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu/gas.
LINDE H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG (gas) Mới 100% H25H35S1219
Tải trọng nâng 5000 - 8000kg, động cơ dầu.
LINDE H50 - H80 (Series 396) 5000 - 8000kg Diesel Mới 100% H50H80S396
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu, chiều cao nâng 3050mm.
LINDE H25 - H35 (Series 393) 2500 - 3500kg Diesel Mới 100% H25H35S393
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
LINDE H25 - H30 (Series 351) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% H25H30S351
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, động cơ dầu.
LINDE H20 - H25 (Series 392) 2000 - 2500kg Diesel Mới 100% H20H25S392
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
LINDE H18 - H20 (Series 350) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S350
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
LINDE H18 - H20 (Series 391) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S391
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
LINDE R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% R14R20S115