Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Board điều khiển xe nâng Linde (Part#: HGL-L05040)
Board điều khiển sử dụng cho xe nâng Linde new
LINDE Mới 100% HGL-L05040
Board điều khiển xe nâng Linde (Part#: HGL-L03012)
Board điều khiển xe nâng Linde new
LINDE Mới 100% HGL-L03012
Board nguồn cho motor chạy xe nâng Linde (Part#: HGL-L03850)
Board nguồn cho motor chạy xe nâng Linde new
LINDE Mới 100% HGL-L03850
Board công suất ben xe nâng Linde (Part#: HGL-L04251)
Board công suất ben xe nâng Linde (Part#: HGL-L04251) new
LINDE Mới 100% HGL-L04251