Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 48V/ 20Ah
LINDE MT15 1500kg Điện Mới 100% MT15S113303
Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
LINDE T20SP 2000 kg Điện Mới 100% T20SPS1158
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 125mm
LINDE T16P - T20P 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16PT20PS1151
Tải trọng nâng 1500kg, công suất bình điện 24V/85Ah
LINDE MT15 1500kg Điện Mới 100% MT15S1133
Tải trọng nâng 2000kg, động cơ điện.
LINDE T20APHP 2000kg Điện Mới 100% T20APHPS1157
Tải trọng nâng 2500kg, xe nâng tay cơ.
LINDE M25 2500kg N/A Mới 100% M25S03301
Tải trọng nâng 1200kg, động cơ điện.
LINDE MT12 1200kg Điện Mới 100% MT12S1131
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
LINDE T16 - T20 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16T20S1152
Tải trọng nâng 2000 - 2400kg, động cơ điện.
LINDE T20 - T24SP 2000 - 2400kg Điện Mới 100% T20T24SPS131