E-Trucks

Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Load capacity 2000 - 2500 kg, Electric Motor
Linde E20B-01, E25B-01 2000 - 2500 kg Electric New 100% E20BE25BS1293
Load capacity 1500 - 3500 kg, Electric Motor
Linde E15B - E35B 1500 - 3500 kg Electric New 100% E15BE35BS1284
Load capacity 3000 - 3500kg. Lift 3000mm.
Linde E30SL – E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Electric New 100% E30SLE35SLS1286
Load capacity 2000 - 2500kg, Electric Motor 48V-600Ah/700Ah, Lift 3000mm
Linde E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Electric New 100% E20SLE25SLS1285
Load capacity 6000 - 8000kg, Electric Motor
Linde E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg Electric New 100% E60E80S1279

IC-Trucks

Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Load capacity 1600 - 2000kg, diesel motor, lift 3250mm
Linde HT16Ds - HT20Ds (Series 1216) 1600 - 2000kg Diesel New 100% HT16DSHT20DSS1216
Load capacity 2500 - 3000kg.
Linde HT25D- HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel New 100% HT25DHT30DS1218
Load capacity 10000 - 18000kg, Diesel Engine
Linde H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel New 100% H100H180S1401
Load capacity 10000 - 16000kg, Diesel Engine
Linde H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel New 100% H100H160S1411
Load capacity 2500 - 3500kg, Diesel or LPG Engine
Linde H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG New 100% H25H35S1219

Reach Trucks

Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Load capacity 1000 - 2500 kg, Electric Motor
Linde R10 - R25 1000 - 2500 kg Electric New 100% R10R25S1120
Load capacity 1362kg, electric motor, Lift 6096mm
Linde R15SX (Series 5195) 1362kg Electric New 100% R15SXS5195
Load capacity 1200 - 1500kg, electric motor, lift 3000mm
Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Electric New 100% MR12APMR15APS1166
Load capacity 1400 - 1800kg, electric motor, lift 3250mm
Linde R14SP, R16SP, R18SP (Series 1123) 1400 - 1800kg Electric New 100% R14SPR18SPS1123
Load capacity 1400, 1600, 2000kg, Lift height 5095 - 12239mm
Linde R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg Electric New 100% R14R20S115

Pallet Trucks

Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Load capacity 1500kg, Battery voltage 48V/ 20Ah
Linde MT15 (Series 1133) 1500kg Electric New 100% MT15S113303
(Tiếng Việt) Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
Linde T20SP (Series 1158) 2000 kg Electric New 100% T20SPS1158
Load capacity 1600 - 2000kg, electric motor, Lift 125mm
Linde T16P - T20P (Series 1151-02) 1600 - 2000kg Electric New 100% T16PT20PS1151
Load capacity 1500kg, Battery voltage 24V/85Ah
Linde MT15 (Series 1133) 1500kg Electric New 100% MT15S1133
Load capacity 2000kg, Electric Engine.
Linde T20APHP (Series 1157) 2000kg Electric New 100% T20APHPS1157

Pallet Stackers

Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Load capacity: 1400 - 2000kg, electric motor, Lift 2924 - 5316mm
Linde L14AP - L20AP (Series 1183) 1400 - 2000kg Electric New 100% L14APL20APS1183
Load capacity: 1000 - 1400kg, electric motor, Lift 2924mm
Linde L10-L14C (Series 1169) 1000 - 1400kg Electric New 100% L10L14CS1169
Load capacity 1200 - 1500kg, electric motor, lift 3000mm
Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Electric New 100% MR12APMR15APS1166
Load capacity 1000kg, electric motor, lift 2927 - 1513mm
Linde MM10 - ML10 (Series 1167) 1000kg Electric New 100% MM10ML10S1167
Load capacity 1000-1400kg.
Linde L10P - L14P (Series 1169) 1000 - 1400kg Electric New 100% L10PL14PS1169

Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Load capacity 3000; 5000 kg, Electric Motor
Linde P30C ; P50C 3000; 5000 kg Electric New 100% P30CP50CS1190
Load capacity 5000 kg, Electric Motor
Linde P50A (Series 8910) 5000 kg Electric New 100% P50AS8910
Load capacity 1300kg, Electric Motor
Linde MP13 (Series 8904) 1300kg Electric New 100% MP13S8904

Used Forklifts

Brand Model Capacity Power Condition Year Code
5650 mm view mast,, year 2011.
Linde A10 1000 kg Electric Used 2011 HGL100546
11735 mm view mast,, year 2014.
Linde K 1500 kg Electric Used 2014 HGL150737
6000 mm view mast,, year 2014.
Linde E50HL-01 5000kg Electric Used 2014 HGL500638
5280mm view mast, diesel engine DEUTZ, year 2012.
Linde H80D 8000kg Diesel Used 2012 HGL800639
5.8m view mast PS 48V, year 2012.
Xe nâng LINDE R16S-12 (HGL160538) sold
Linde R16S-12 1600kg Electric Used 2012 HGL160538

Brand Model Capacity Condition Code
(Tiếng Việt) Biến trở lái Encoder xe nâng Linde trong kho lạnh (Part#: HGL-L05137)
Biến trở lái Encoder xe nâng Linde trong kho lạnh new
Linde New 100% HGL-L05137
(Tiếng Việt) Board điều khiển xe nâng Linde (Part#: HGL-L05040)
Board điều khiển sử dụng cho xe nâng Linde new
Linde New 100% HGL-L05040
(Tiếng Việt) Board điều khiển xe nâng Linde (Part#: HGL-L03012)
Board điều khiển xe nâng Linde new
Linde New 100% HGL-L03012
(Tiếng Việt) Board nguồn cho motor chạy xe nâng Linde (Part#: HGL-L03850)
Board nguồn cho motor chạy xe nâng Linde new
Linde New 100% HGL-L03850
(Tiếng Việt) Vòng đệm cao su chắn nhớt thủy lực xe nâng (Part#: HGL-L80530)
Vòng đệm cao su (phốt cầu nhỏ) chắn nhớt thủy lực xe nâng new
Linde New 100% HGL-L80530
Search