Brand Model Capacity Condition Code
(Tiếng Việt) Bộ van truyền động thủy lực xe nâng Linde (Part#: 1133407200).
Bộ van truyền động thủy lực xe nâng Linde (Part#: 1133407200) new
Linde New 100% 1133407200
(Tiếng Việt) Bộ lốp bơm hơi cho bánh xe kéo điện (Part#: 0009900709).
Bộ lốp bơm hơi cho bánh xe kéo điện (Part#: 0009900709) new
Linde New 100% 0009900709
(Tiếng Việt) Thiết bị đếm giờ hoạt động xe nâng Linde (Part#: 7917292580)
Thiết bị đếm giờ hoạt động xe nâng (Part#: 7917292580) new
Linde New 100% 7917292580
(Tiếng Việt) Quạt làm mát 80V - 24W (Part#: 7918911790).
Quạt làm mát 80V - 24W (Part# 7918911790) new
Linde New 100% 7918911790
Sealing ring (Part#: 0009623711).
Phốt ty đứng khung nâng xe nâng Linde (Part#: 0009623711) new
Linde New 100% 0009623711
Housing switch tortoise (Part#: 3005471901).
Ốp nhựa nút công tắc rùa xe nâng Linde (Part#: 3005471901) new
Linde New 100% 3005471901
Display Unit Assy. (Part#: 0009400757).
Màn hình điều khiển xe nâng Linde (Part#: 0009400757) new
Linde New 100% 0009400757
Gas filter.
Lọc gas dùng cho xe nâng Linde (Part#: 0009830623V) new
Linde New 100% 0009830623V
Oil filter.
Lọc dầu xe nâng Linde (Part#: 0009831408) new
Linde New 100% 0009831408
Emergency off switch (Part#: 7915491634).
Công tắc dừng khẩn cấp (Part#: 7915491634) new
Linde New 100% 7915491634
Push botton horn (Part#: 7915395606).
Công tắc ấn còi xe nâng Linde (Part#: 7915395606) new
Linde New 100% 7915395606
Load capacity 5000 kg, Electric Motor
Xe kéo điện Linde P50A (Series 8910) new
Linde P50A (Series 8910) 5000 kg New 100% P50AS8910
Load capacity 1500kg, Battery voltage 48V/ 20Ah
xe nâng tay điện Linde MT15 (Series 1133) new
Linde MT15 (Series 1133) 1500kg New 100% MT15S113303
6000 mm view mast,, year 2014.
Xe nâng điện LINDE E50HL-01 (HGL500638) rented
Linde E50HL-01 5000kg Used HGL500638
5280mm view mast, diesel engine DEUTZ, year 2012.
Linde H80D 8000kg Used HGL800639
(Tiếng Việt) Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet truck Linde T20SP (Series 1158) new
Linde T20SP (Series 1158) 2000 kg New 100% T20SPS1158
Load capacity: 1200 - 2000kg, electric motor, Lift 1924mm
Linde L-MATIC (Series 113) 1200 - 2000 kg New 100% LMATICS113
Load capacity: 1400 - 2000kg, electric motor, Lift 2924 - 5316mm
Xe nâng điện Linde Pallet Stacker L14AP - L20AP (Series 1183) new
Linde L14AP - L20AP (Series 1183) 1400 - 2000kg New 100% L14APL20APS1183
5.8m view mast PS 48V, year 2012.
Xe nâng LINDE R16S-12 (HGL160538) sold
Linde R16S-12 1600kg Used HGL160538
11.5m view mast PS 48V, year 2011.
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160534) rented
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160534
11.5m view mast PS 48V, year 2009
Xe nâng LINDE R20S (HGL200533) rented
Linde R20S 2000kg Used HGL200533
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160532) sold
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160532
3.76m view mast PS 48V, year 2013.
Linde E30H-01/ 600 3000kg Used HGL300530
3.76m view mast PS 48V, year 2013.
Linde E30H-01/ 600 3000kg Used HGL300529
11.5m view mast PS 48V, year 2011.
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160527) rented
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160527
Load capacity 1362kg, electric motor, Lift 6096mm
Linde R15SX (Series 5195) 1362kg New 100% R15SXS5195
Load capacity 1600 - 2000kg, electric motor, Lift 125mm
Linde T16P - T20P (Series 1151-02) 1600 - 2000kg New 100% T16PT20PS1151
Load capacity: 1000 - 1400kg, electric motor, Lift 2924mm
Linde L10-L14C (Series 1169) 1000 - 1400kg New 100% L10L14CS1169
Load capacity 1600 - 2000kg, diesel motor, lift 3250mm
Linde HT16Ds - HT20Ds (Series 1216) 1600 - 2000kg New 100% HT16DSHT20DSS1216
Load capacity 1200 - 1500kg, electric motor, lift 3000mm
Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg New 100% MR12APMR15APS1166
Load capacity 1000kg, electric motor, lift 2927 - 1513mm
Linde MM10 - ML10 (Series 1167) 1000kg New 100% MM10ML10S1167
Load capacity 1500kg, Battery voltage 24V/85Ah
Linde MT15 (Series 1133) 1500kg New 100% MT15S1133
Load capacity 1400 - 1800kg, electric motor, lift 3250mm
Linde R14SP, R16SP, R18SP (Series 1123) 1400 - 1800kg New 100% R14SPR18SPS1123
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.299 hours
Linde R25-01 2500kg Used HGL250441
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.791 hours
Xe nâng điện Linde R16SHD-12 rented
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160442
Nâng cao tối đa 9.65m, bình điện 48V - 775Ah, càng nâng 1.2m, đã hoạt động 11.345 giờ
Linde R16HD 1600kg Used HGL160443
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 9.463 hours
Xe nâng điện Linde R14S-12 sold
Linde R14S-12 1400kg Used HGL140444
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 10.015 hours
Linde R14S 1400kg Used HGL140445
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 21.667 hours
Linde R20-03 2000kg Used
6.95m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.15m, 9.713 hours
Linde R14S-12 1400kg Used HGL140450
9.35m view mast PS 48V - 775Ah, 6.823 hours
Xe nâng điện Linde R20S-12 sold
Linde R20S-12 2000kg Used HGL200451
9.55m view mast PS 48V – 700Ah, forklength 1.15m, 8.005 hours
Xe nâng điện Linde R16SHD-12 sold
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160452
7.45m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.15m, 2.232 hours
Linde R14 1400kg Used HGL140453
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, year 2013
Xe nâng điện Linde R16SHD-12 sold
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160454
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, 10.253 hours
Xe nâng điện Linde R16SHD-12 sold
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160457
10.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.933 hours
Xe nâng điện Linde R16SHD-12 sold
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160458
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m
Xe nâng điện Linde R16SHD-12 sold
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160460
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 10.835 hours
Linde R25-01 2500kg Used HGL250461
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 18.956 hours
Xe nâng điện Linde R16SHD-12 rented
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160464
3.65m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 2.4m, 15.392 hours, charger 3V - 380V
Linde E30HL-01/600 3000kg Used HGL300436
4.76m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 10.178 hours, charger 3V - 380V
Linde E25HL 2500kg Used HGL250437
4.78m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 1.4m, 10.288 hours, charger 3V - 380V
Linde E25HL-01/600 2500kg Used HGL250438
4.35m view mast PS 80V - 500Ah, forklength 1.2m, 9.872 hours
Linde E25-01 2500kg Used HGL250439
6.45m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 4.878 hours
Linde E25-01 2500kg Used HGL250440
Load capacity 1500kg.
Linde K (Series 5231) 700 - 1500kg New 100% KS5231
Load capacity 1000-1400kg.
Linde L10P - L14P (Series 1169) 1000 - 1400kg New 100% L10PL14PS1169
Load capacity 2000kg, Electric Engine.
Xe nâng tay điện Linde T20APHP (Series 1157) new
Linde T20APHP (Series 1157) 2000kg New 100% T20APHPS1157
Load capacity 2500 - 3000kg.
Xe nâng dầu Linde HT25D- HT30D new
Linde HT25D- HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg New 100% HT25DHT30DS1218
Load capacity 2500kg.
Linde M25 (Series 033-01) 2500kg New 100% M25S03301
Load capacity 3000 - 3500kg. Lift 3000mm.
Linde E30SL – E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg New 100% E30SLE35SLS1286
Load capacity 1300kg, Electric Motor
Linde MP13 (Series 8904) 1300kg New 100% MP13S8904
Load capacity 2000 - 2500kg, Electric Motor 48V-600Ah/700Ah, Lift 3000mm
Xe nâng điện forklift LINDE E20SL - E25SL new
Linde E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg New 100% E20SLE25SLS1285
Load capacity 1200kg, Electric Motor
Linde MT12 (Series 1131) 1200kg New 100% MT12S1131
Load capacity 6000 - 8000kg, Electric Motor
Linde E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg New 100% E60E80S1279
Load capacity 3500 - 5000kg, Electric Motor, Lift 3100mm
Linde E35 - E50 (Series 388) 3500 - 5000kg New 100% E35E50S388
Load capacity 2500 - 3500kg, Electric Motor, Lift 3050mm
Linde E25 - E35 (Series 1276) 2500 - 3500kg New 100% E25E35S1276
Load capacity 2000 - 3500kg, Electric Motor, Lift 3130 - 3195mm
Linde E20 - E35 (Series 387) 2000 - 3500kg New 100% E20E35S387
Load capacity 1600 - 2000kg, Electric Motor, Lift 3250mm
Xe nâng điện Linde E16 - E20 (Series 1275) new
Linde E16 - E20 (Series 1275) 1600 - 2000 kg New 100% E16E20S1275
Load capacity 1200 - 2000kg, Electric Motor, Lift 2800mm
Linde E12 - E20L (Series 386) 1200 - 2000kg New 100% E12E20LS386
Load capacity 1000 - 1200kg, Electric Motor
Linde L10B - L12AS (Series 1172) 1000 - 1200kg New 100% L10BL12ASS1172
Load capacity 1400 - 1600kg, Electric Motor
Linde L14 - L16AS (Series 131) 1400 - 1600kg New 100% L14L16ASS131
Load capacity 1600 - 2000kg, Electric Motor
Linde T16 - T20 (Series 1151) 1600 - 2000kg New 100% T16T20S1152
Load capacity 2000 - 2400kg, Electric Motor
Linde T20 - T24SP (Series 131) 2000 - 2400kg New 100% T20T24SPS131
Load capacity 10000 - 18000kg, Diesel Engine
Linde H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg New 100% H100H180S1401
Load capacity 10000 - 16000kg, Diesel Engine
Linde H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg New 100% H100H160S1411
Load capacity 2500 - 3500kg, Diesel or LPG Engine
Linde H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg New 100% H25H35S1219
Load capacity 5000 - 8000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H50 - H80 (Series 396) 5000 - 8000kg New 100% H50H80S396
Load capacity 2500 - 3500kg, Diesel or LPG Engine, Lift 3050mm
Linde H25 - H35 (Series 393) 2500 - 3500kg New 100% H25H35S393
Load capacity 2500 - 3000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H25 - H30 (Series 351) 2500 - 3000kg New 100% H25H30S351
Load capacity 2000 - 2500kg, Diesel or LPG Engine
Linde H20 - H25 (Series 392) 2000 - 2500kg New 100% H20H25S392
Load capacity 1800 - 2000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H18 - H20 (Series 350) 1800 - 2000kg New 100% H18H20S350
Load capacity 1800 - 2000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H18 - H20 (Series 391) 1800 - 2000kg New 100% H18H20S391
Load capacity 1400, 1600, 2000kg, Lift height 5095 - 12239mm
ưu điểm xe nâng linde R14 new
Linde R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg New 100% R14R20S115