Brand Model Capacity Condition Code
(Tiếng Việt) Bộ van truyền động thủy lực xe nâng Linde (Part#: 1133407200).
Bộ van truyền động thủy lực xe nâng Linde (Part#: 1133407200) new
Linde New 100% 1133407200
(Tiếng Việt) Bộ lốp bơm hơi cho bánh xe kéo điện (Part#: 0009900709).
Bộ lốp bơm hơi cho bánh xe kéo điện (Part#: 0009900709) new
Linde New 100% 0009900709
(Tiếng Việt) Thiết bị đếm giờ hoạt động xe nâng Linde (Part#: 7917292580)
Thiết bị đếm giờ hoạt động xe nâng (Part#: 7917292580) new
Linde New 100% 7917292580
(Tiếng Việt) Quạt làm mát 80V - 24W (Part#: 7918911790).
Quạt làm mát 80V - 24W (Part# 7918911790) new
Linde New 100% 7918911790
Sealing ring (Part#: 0009623711).
Phốt ty đứng khung nâng xe nâng Linde (Part#: 0009623711) new
Linde New 100% 0009623711
Housing switch tortoise (Part#: 3005471901).
Ốp nhựa nút công tắc rùa xe nâng Linde (Part#: 3005471901) new
Linde New 100% 3005471901
Display Unit Assy. (Part#: 0009400757).
Màn hình điều khiển xe nâng Linde (Part#: 0009400757) new
Linde New 100% 0009400757
Gas filter.
Lọc gas dùng cho xe nâng Linde (Part#: 0009830623V) new
Linde New 100% 0009830623V
Oil filter.
Lọc dầu xe nâng Linde (Part#: 0009831408) new
Linde New 100% 0009831408
Emergency off switch (Part#: 7915491634).
Công tắc dừng khẩn cấp (Part#: 7915491634) new
Linde New 100% 7915491634
Push botton horn (Part#: 7915395606).
Công tắc ấn còi xe nâng Linde (Part#: 7915395606) new
Linde New 100% 7915395606
Load capacity 5000 kg, Electric Motor
Xe kéo điện Linde P50A (Series 8910) new
Linde P50A (Series 8910) 5000 kg New 100% P50AS8910
Load capacity 1500kg, Battery voltage 48V/ 20Ah
xe nâng tay điện Linde MT15 (Series 1133) new
Linde MT15 (Series 1133) 1500kg New 100% MT15S113303
(Tiếng Việt) Tải trọng nâng 2000 kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet truck Linde T20SP (Series 1158) new
Linde T20SP (Series 1158) 2000 kg New 100% T20SPS1158
Wiring harness (Part#: 400/0029733019).
Bộ dây điện cảm biến ghế xe nâng Linde (Part#: 400/0029733019) new
New 100% 400/0029733019
Motor, coil engine (Part#: 400/VW028130135F).
Van đóng ngắt nhiên liệu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028130135F) new
New 100% 400/VW028130135F
Oil seal (Part#: 400/VW038103085C).
Phốt (seal) chắn nhớt thủy lực dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085C) new
New 100% 400/VW038103085C
Oil seal (Part#: 400/VW038103085E).
Phốt (seal) chắn nhớt máy xe nâng Linde (Part#: 400/VW038103085E) new
New 100% 400/VW038103085E
Part tiller head (Part#: 400/0039731612).
Ốp nhựa tín hiệu còi xe nâng Linde (Part#: 400/0039731612) new
New 100% 400/0039731612
Part tiller head (Part#: 400/0039732605).
Ốp nhựa nút chuyển đổi xe nâng Linde (Part#: 400/0039732605) new
New 100% 400/0039732605
Bearing engine (Part#: 400/VW026198491).
Ổ đỡ trục khuỷu cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW026198491) new
New 100% 400/VW026198491
LPG filter (Part#: 400/0009831650).
Lọc gas dùng cho xe nâng gas Linde (Part#: 400/0009831650) new
New 100% 400/0009831650
Ignition switch (Part#: 400/7915492624).
Khóa điện xe nâng Linde E16/E30 - Series 386/387 (Part#: 400/7915492624) new
New 100% 400/7915492624
Ignition switch (Part#: 400/7915492618).
Khóa điện xe nâng Linde T20 series 131 (Part#: 400/7915492618) new
New 100% 400/7915492618
Radiator (Part#: 400/3921070503).
Két nước làm mát (Part#: 400/3921070503) new
New 100% 400/3921070503
Encoder (Part#: 400/45755400900).
Encoder (Part#: 400/45755400900) new
New 100% 400/45755400900
(Tiếng Việt) Dinamo 12V-110A dùng cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW03L903023G).
Dinamo 12V-110A (Part#: 400/VW03L903023G) new
New 100% 400/VW03L903023G
Timing chain (Part#: 400/VW038115230).
Dây xích (Part#: 400/VW038115230) new
New 100% 400/VW038115230
Horn (Part#: 400/0009731536).
Còi de (Part#: 400/0009731536) new
New 100% 400/0009731536
Vacuum pump (Part#: 400/VW038145101B).
Bơm chân không (Part#: 400/VW038145101B) new
New 100% 400/VW038145101B
Timing gear belt set (Part#: 400/0009268501).
Bộ puli và dây curoa cam (Part#: 400/0009268501) new
New 100% 400/0009268501
Seal kit hydr.Cyl (Part#: 400/3024509005).
Bộ phốt (seal) ty lái (Part#: 400/3024509005) new
New 100% 400/3024509005
(Tiếng Việt) Bộ phốt (seal) ty đứng cho xe nâng Linde (Part#: 400/1924405000)
Bộ phốt (seal) ty đứng cho xe nâng Linde (Part#400/1924405000) new
New 100% 400/1924405000
Bearing engine (Part#: 400/VW028105701J).
Bạc lót trục khủy cho xe nâng Linde (Part#: 400/VW028105701J) new
New 100% 400/VW028105701J
Load capacity: 1200 - 2000kg, electric motor, Lift 1924mm
Linde L-MATIC (Series 113) 1200 - 2000 kg New 100% LMATICS113
Load capacity: 1400 - 2000kg, electric motor, Lift 2924 - 5316mm
Xe nâng điện Linde Pallet Stacker L14AP - L20AP (Series 1183) new
Linde L14AP - L20AP (Series 1183) 1400 - 2000kg New 100% L14APL20APS1183
Load capacity 1362kg, electric motor, Lift 6096mm
Linde R15SX (Series 5195) 1362kg New 100% R15SXS5195
Load capacity 1600 - 2000kg, electric motor, Lift 125mm
Linde T16P - T20P (Series 1151-02) 1600 - 2000kg New 100% T16PT20PS1151
Load capacity: 1000 - 1400kg, electric motor, Lift 2924mm
Linde L10-L14C (Series 1169) 1000 - 1400kg New 100% L10L14CS1169
Load capacity 1600 - 2000kg, diesel motor, lift 3250mm
Linde HT16Ds - HT20Ds (Series 1216) 1600 - 2000kg New 100% HT16DSHT20DSS1216
Load capacity 1200 - 1500kg, electric motor, lift 3000mm
Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg New 100% MR12APMR15APS1166
Load capacity 1000kg, electric motor, lift 2927 - 1513mm
Linde MM10 - ML10 (Series 1167) 1000kg New 100% MM10ML10S1167
Load capacity 1500kg, Battery voltage 24V/85Ah
Linde MT15 (Series 1133) 1500kg New 100% MT15S1133
Load capacity 1400 - 1800kg, electric motor, lift 3250mm
Linde R14SP, R16SP, R18SP (Series 1123) 1400 - 1800kg New 100% R14SPR18SPS1123
Load capacity 1500kg.
Linde K (Series 5231) 700 - 1500kg New 100% KS5231
Load capacity 1000-1400kg.
Linde L10P - L14P (Series 1169) 1000 - 1400kg New 100% L10PL14PS1169
Load capacity 2000kg, Electric Engine.
Xe nâng tay điện Linde T20APHP (Series 1157) new
Linde T20APHP (Series 1157) 2000kg New 100% T20APHPS1157
Load capacity 2500 - 3000kg.
Xe nâng dầu Linde HT25D- HT30D new
Linde HT25D- HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg New 100% HT25DHT30DS1218
Load capacity 2500kg.
Linde M25 (Series 033-01) 2500kg New 100% M25S03301
Load capacity 3000 - 3500kg. Lift 3000mm.
Linde E30SL – E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg New 100% E30SLE35SLS1286
Load capacity 1300kg, Electric Motor
Linde MP13 (Series 8904) 1300kg New 100% MP13S8904
Load capacity 2000 - 2500kg, Electric Motor 48V-600Ah/700Ah, Lift 3000mm
Xe nâng điện forklift LINDE E20SL - E25SL new
Linde E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg New 100% E20SLE25SLS1285
Load capacity 1200kg, Electric Motor
Linde MT12 (Series 1131) 1200kg New 100% MT12S1131
Load capacity 6000 - 8000kg, Electric Motor
Linde E60 - E80 (Series 1279) 6000 - 8000kg New 100% E60E80S1279
Load capacity 3500 - 5000kg, Electric Motor, Lift 3100mm
Linde E35 - E50 (Series 388) 3500 - 5000kg New 100% E35E50S388
Load capacity 2500 - 3500kg, Electric Motor, Lift 3050mm
Linde E25 - E35 (Series 1276) 2500 - 3500kg New 100% E25E35S1276
Load capacity 2000 - 3500kg, Electric Motor, Lift 3130 - 3195mm
Linde E20 - E35 (Series 387) 2000 - 3500kg New 100% E20E35S387
Load capacity 1600 - 2000kg, Electric Motor, Lift 3250mm
Xe nâng điện Linde E16 - E20 (Series 1275) new
Linde E16 - E20 (Series 1275) 1600 - 2000 kg New 100% E16E20S1275
Load capacity 1200 - 2000kg, Electric Motor, Lift 2800mm
Linde E12 - E20L (Series 386) 1200 - 2000kg New 100% E12E20LS386
Load capacity 1000 - 1200kg, Electric Motor
Linde L10B - L12AS (Series 1172) 1000 - 1200kg New 100% L10BL12ASS1172
Load capacity 1400 - 1600kg, Electric Motor
Linde L14 - L16AS (Series 131) 1400 - 1600kg New 100% L14L16ASS131
Load capacity 1600 - 2000kg, Electric Motor
Linde T16 - T20 (Series 1151) 1600 - 2000kg New 100% T16T20S1152
Load capacity 2000 - 2400kg, Electric Motor
Linde T20 - T24SP (Series 131) 2000 - 2400kg New 100% T20T24SPS131
Load capacity 10000 - 18000kg, Diesel Engine
Linde H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg New 100% H100H180S1401
Load capacity 10000 - 16000kg, Diesel Engine
Linde H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg New 100% H100H160S1411
Load capacity 2500 - 3500kg, Diesel or LPG Engine
Linde H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg New 100% H25H35S1219
Load capacity 5000 - 8000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H50 - H80 (Series 396) 5000 - 8000kg New 100% H50H80S396
Load capacity 2500 - 3500kg, Diesel or LPG Engine, Lift 3050mm
Linde H25 - H35 (Series 393) 2500 - 3500kg New 100% H25H35S393
Load capacity 2500 - 3000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H25 - H30 (Series 351) 2500 - 3000kg New 100% H25H30S351
Load capacity 2000 - 2500kg, Diesel or LPG Engine
Linde H20 - H25 (Series 392) 2000 - 2500kg New 100% H20H25S392
Load capacity 1800 - 2000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H18 - H20 (Series 350) 1800 - 2000kg New 100% H18H20S350
Load capacity 1800 - 2000kg, Diesel or LPG Engine
Linde H18 - H20 (Series 391) 1800 - 2000kg New 100% H18H20S391
Load capacity 1400, 1600, 2000kg, Lift height 5095 - 12239mm
ưu điểm xe nâng linde R14 new
Linde R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg New 100% R14R20S115