Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bạc đạn ra vô khung nâng Linde (Part#: HGL-L49359).
Bạc đạn canh khung nâng Linde (Part#: HGL-L49131) new
LINDE Mới 100% HGL-L49359
Bạc đạn trượt khung nâng Linde (Part#: HGL-L49129).
Bạc đạn sàng càng xe nâng Linde (Part#: HGL-L06700) new
LINDE Mới 100% HGL-L49129
Bạc đạn sàng càng xe nâng Linde (Part#: HGL-L06700).
Bạc đạn sàng càng xe nâng Linde (Part#: HGL-L06700) new
LINDE Mới 100% HGL-L06700
Bạc đạn sàng càng xe nâng Linde (Part#: HGL-L9485V).
Bạc đạn sàng càng xe nâng Linde (Part#: HGL-L9485V) new
LINDE Mới 100% HGL-L9485V
Bạc lót pully xích xe nâng Linde (Part#: HGL-L43458).
Bạc lót pully xích xe nâng Linde (Part#: HGL-L43458) new
LINDE Mới 100% HGL-L43458
Bạc đạn cầu xe nâng Linde (Part#: HGL-L51039).
Bạc đạn cầu xe nâng Linde (Part#: HGL-L51039) new
LINDE Mới 100% HGL-L51039
Bạc đạn canh khung nâng Linde (Part#: HGL-L49131).
Bạc đạn canh khung nâng Linde (Part#: HGL-L49131) new
LINDE Mới 100% HGL-L49131
Bạc đạn cảm biến tốc độ motor nâng Linde (Part#: HGL-L75500).
Bạc đạn cảm biến tốc độ motor nâng Linde (Part#: HGL-L75500) new
LINDE Mới 100% HGL-L75500
Bạc đạn cảm biến cho khung nâng Linde (Part#: HGL-L01111).
LINDE Mới 100% HGL-L01111