Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Khóa điện xe nâng Linde E16/E30 - Series 386/387 (Part#: HGL-L92624).
Mới 100% HGL-L92624
Khóa điện xe nâng Linde T20 - Series 131 (Part#: HGL-L92618).
Mới 100% HGL-L92618