Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng 1000 - 2500 kg, động cơ điện.
LINDE R10 - R25 1000 - 2500 kg Điện Mới 100% R10R25S1120
Tải trọng nâng 1362kg, động cơ điện, chiều cao nâng 6096mm
LINDE R15SX 1362kg Điện Mới 100% R15SXS5195
Tải trọng nâng 1200 - 1500kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3000mm
LINDE MR12AP - MR15AP 1200 - 1500kg Điện Mới 100% MR12APMR15APS1166
Tải trọng nâng 1400 - 1800kg, động cơ điện, chiều cao nâng tiêu chuẩn 3250mm
LINDE R14SP, R16SP, R18SP 1400 - 1800kg Điện Mới 100% R14SPR18SPS1123
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
LINDE R14, R16, R20 1400 - 2000kg Điện Mới 100% R14R20S115