Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Biến trở lái dùng cho xe nâng Linde (Part#: HGL-L00106)
Biến trở lái dùng cho xe nâng Linde new
LINDE Mới 100% HGL-L00106
Biến trở lái Encoder xe nâng Linde trong kho lạnh (Part#: HGL-L05137)
Biến trở lái Encoder xe nâng Linde trong kho lạnh new
LINDE Mới 100% HGL-L05137
Cảm biến góc lái xe nâng (Part#: HGL-L15687).
Cảm biến góc lái xe nâng Linde (Part# HGL-L15687) new
LINDE Mới 100% HGL-L15687