Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Màn hình điều khiển dùng cho xe nâng Linde (Part#: HGL-L05122).
Màn hình điều khiển dùng cho xe nâng Linde (Part#: HGL-L05122) new
LINDE Mới 100% HGL-L05122
Màn hình điều khiển xe nâng điện Linde (Part#: HGL-L00757).
LINDE Mới 100% HGL-L00757